היווצרות של איגודים מקצועיים של תכשיטים בספרד

נושא חשיבות עצומה לעתיד של אותו היא נדונה במגזר: רישוי עם השתייכות חובה על ידי אנשי מקצוע. במקרה הזה אני חושב ש מיכאל רצון צודק במה בהוא אומר. הויכוח בין הפילוסופיה או הריבית לספרה המשפטי שבו ניתן לשלב המגזר. מונוגרפיה זו שואפת לשפוך קצת אור על העניין לוקח בחשבון את השאלות, בעיקר, אנשי מקצוע של המגזר מתבקשים ויש, תמיד, שומר על ידי, במקרה של סתירה, הפרשנות האחרונה הערכאות והטריבונלים, זאת למרות, ניתוח של דוקטרינת ומשפטי בנושא, לאפשר להעלות תשובות לשאלות מסויימות נוסחו. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של רמי לוי. ÿ איגוד עסקי בית ספר מקצועי שונה? Asociácia N בית ספר מקצועי של Adscripcia N חובה חופש יצירתי החוקה על ידי חוק הטבע התאגיד הפרטי חוק חברות ציבוריות מתנדבים היעדר חובה זיקה בלעדית נציג זיהוי נציג בלעדי על ידי האחוז שלה נציגים משפטיים הוכרו, תאגיד משפט ציבורי לא הכרחי מקצועי הכשרה מקצועית (אלא אם כן היא נוסדה על ידי שותפות) מקצוע חובה הכשרה מקצועית ללא כותרת מקצוע חובה וחלקם בהתנדבות אסוציאציות עם העצמה ורגולציה הריבוד של הארגון הבית ספרי, ייצוג האינטרסים הפרטיים ארגון וייצוג אינטרסים ציבוריים ופרטיים להכניס רק יזמים להתאים אנשי עסקים, עובדים הם המאפיינים דיפרנציאלית תוךמבחינה הגיונית, שמשותף אחרים ייצוג אינטרסים מקצועיים משותפים או העובדה של קבוצה מקצוענית. ÿPor במגזר איזה נתון מעדיף חוקת בית ספר מקצועי? הם Ÿcuales היתרונות של החברות? קודם כל, במגזר יכולים לבחור השתייכות מרצון או חובה על בית הספר. ברור כי הטבע מרצון של מכללה אינו שלא כמו איזה אסוציאציה יתר על המידה מאבד חלק משמעויות חיובית אשר נדרשים מכללות למינהל הציבורי. לכן, במונוגרפיה זו אנו משתדלים בתי ספר עם השתייכות חובה. חברות של סקטור בהכרח מרמז כי תרצה בכך, כי יש נימוק מבוסס על אימוץ חוק על החוקה של מכללה תהיה מוכללת, לא פה אבל הרוב, הרצון של יזמים ואנשי מקצוע ו להצטיינות החברות הקשר. שההקשר נתמכת, הצורף המגזר, בסוג מיוחד של המוצר, אשר משפיע ישירות וכדי באופן משמעותי את המורשת של הצרכן, והמגזר בכפוף תקנות ספציפיות המערבות שיתוף פעולה עם רשויות ציבוריות (חוקים על אמצעי האבטחה, על מניעת הלבנת הון, על ייצור ושיווק של מתכות יקרות, ומבטיח לצרכן).